Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ziraiorg/public_html/inc/inc_database.php on line 102
Zirai Haber, Forum, Makale, Blog .:. Zirai.org
Giri ya da Kayt cretsiz!
Zirai rn Sat Market
> Anasayfa
Arama
Kullanc Blm
Merhaba Ziyareti
IP: 54.81.208.173

Kullanc Ad
ifre
Highlight Highlight Highlight
Anket
Tantmlarnz nasl salamaktasnz?
Bror, Elilan
Gazeteler
Bilboard
Dergi, Katalog
Radyo, TV
Google
Web siteniz
Dier siteler
Tantm yok
Kimler Online
US 54.81.x.x
ZIRAI.org - Ziraat Platformu

KAYIT Sitemize kayt olunuz.
    Sitemiz www.zirai.org Birlikte bir iki yl dolu dolu yaadk. 900üzerinde haber yaptk, 400 üzerinde yakn konu açtk forumlarda, 200den fazla bilgilendirici makale ve konularda bilgi verdik. Üye saymz çok olmad ancak bir yl içerisinde 250bin kiiye ulatk, imdilik. imdi çok daha iyisini yapabiliriz, birlikte. Ne istediinizi bize yazn, birlikte yapalm.

Sayn Misafirler...
    Sitemizle ilgili merak ettiiniz hereyi sol menüyü kullanarak örenebilirsiniz.
    Web sitemiz için katklarnz bekliyoruz Web sitemizin geliimi ve daha zengin bir içerik için siz TARIM TVdeerli misafirlerimizin de katklarn bekliyoruz.

Sitemizde Neler olacak?
    Ana sayfamzda haberlerimiz ve duyurularmz olacak çoklukla..
    Blog, Forum yazlar, son haber listesi, foto galeri, firma rehberi de ilk sayfamzda yer alacaktr.
    Dier sayfalarmzda ise ziraatin tüm alanlar ile ilikin makaleler, yazlar, genel ve özel bilgiler yeralacaktr.

BizToprak TVe özel alanlar...
    Biz bize tartmalarmz ya da paylamlarmz için KAYIT OL bölümünden 'Size özel' bir kullanc ad ve ifre edinebilirsiniz. Kaydnz email ile etkinletirmelisiniz ve pek çok sitede rastladmz spamlara önlem için son olarak da bir kaç saat içinde yönetici onay ile hesabnz kullanmaya balayabilirsiniz.
     Foruma yazabilir,  soldaki link menüsünde BZE LETN bölümünden makale haber gönderebilir, firma rehberine irketinizi kaydedebilir, ziraat ile alakal sitenizi linkler bölümüne iletebilir, site üyelerimizle mesajlaabilir ve daha pek çok eyi sitemizde yapabilirsiniz.

    Hatalarmz hogörüyle karlamanz dileiyle, katklarnz bekliyoruz...
Sayglarmzla...

www.ZIRAI.org yönetimi
Mevsimsel duyurular!

Sýcaklýk ve Hadise
Forum
BalkCevaplarGrntlenmeTarih
Flistinli çiftçi yumurta üretme lisansý aldý
Son Mesaj Ekleyen: admin
095931/12/2011 01:12
Organik gübre
Son Mesaj Ekleyen: jaklin peres
0133707/10/2011 13:02
Çiftçi robotla tarým daha kolay olacak
Son Mesaj Ekleyen: admin
0173429/09/2011 22:48
Tavuk etinde üretim düþtü
Son Mesaj Ekleyen: admin
0351318/06/2011 14:48
Basel Botanik Parknda 75 yl sonra yeniden at
Son Mesaj Ekleyen: admin
0127025/04/2011 10:34
Gbreye terr denetimi
Son Mesaj Ekleyen: admin
0235502/04/2011 23:16
Hububatta yabanc otlar yzde 20 verim kaybna neden oluyor
Son Mesaj Ekleyen: admin
0443431/03/2011 10:22
En salkl kabuklu yemi ceviz
Son Mesaj Ekleyen: admin
0559529/03/2011 11:54
5 kilogramlk dev mantar grenleri artyor
Son Mesaj Ekleyen: admin
0281328/03/2011 20:40
Lks at hastanesinden ilk fotoraflar
Son Mesaj Ekleyen: admin
0144228/03/2011 16:51
Son Firmalar
FirmazlenmeTarih
GR Gda Tarm Ziraat425/05/2010 22:29
DC lalama301/11/2009 18:09
labEN Tarmsal Analiz Labaratuvar120/07/2009 03:32
rn Borsalar121/06/2009 02:05
Erak Zirai la Sat909/05/2009 22:21
Hasel Makina1428/04/2009 01:00
Yerli Traktr retim1719/04/2009 05:49
Tennar Rulo Çim601/04/2009 00:00
Eki
16
2012
Rank
Gnderen: admin
Meyvecilik
Çin dünyanýn en büyük ceviz üreten ve tüketen ülkesi. Üretiyor ama ithal de ediyor. Avustralya'nýn en büyük ceviz üreticisi Webster, AB ve Çin'e yaptýðý ceviz satýþlarýndan son derece memnun.

Avrupa'daki ekonomik krize raðmen, Webster'den L. Titmus, "Bizim için henüz olumsuz bir etkisi yok, kaliteli gýdaya talep sürüyor" diyor.

Ancak Çin'de cevizin ayrý bir yeri var.
Çünkü ceviz Çin'in köklü kültürünün bir parçasý. Örneðin bir çift ceviz bugün 30 bin yuana (yaklaþýk 8.600 TL) alýcý bulabiliyor.
Eki
07
2012
Rank
Gnderen: admin
Genel
Türkiye tarýmsal alanda genel olarak önemli baþarýya imza attý. Bakan Eker, tarýmsal ihracatýn da 4 milyar dolardan 15 milyar dolara çýktýðýný açýkladý

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Türkiye'nin 9 yýl önce 24 milyon dekar alanda gerçekleþtirdiði tarýmsal üretimden 23 milyar dolar hasýla elde ederken, bugün üretim ve verimlilikte saðlanan artýþla ayný miktardaki araziden 62 milyar dolar hasýla elde eder hale geldiðini söyledi.

Eker, Manisa'nýn Akhisar ilçesinde Keskinoðlu Þirketler Grubu tarafýndan kurulan pastörize yumurta tesisi ve soðuk hava deposunun açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada, Türkiye'de kanatlý hayvan sektörünün önemli bir yere sahip bulunduðunu, 4,5 milyar dolarlýk ciroya sahip sektörün, milyon civarýnda kiþiye istihdam saðladýðýný kaydetti.
Eyl
18
2012
Rank
Gnderen: admin
Hayvanclk
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, bu yýl Et ve Balýk Kurumu aracýlýðýyla kurbanlýk hayvan ithaline gidilmeyeceðini belirtti. Türkiye'nin 650 bin büyükbaþ ve yaklaþýk 2 milyon küçükbaþ kurbanlýða ihtiyacý bulunduðunu aktaran Eker, "Þu anda Türkiye'de 1 milyon 55 bin büyükbaþ var. Yani öngörülenden yaklaþýk 400 bin fazla. 2 milyon 800 bin de küçükbaþ kurbanlýk için Türkiye'de hayvan var.” dedi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, TRT Haber'de Ahmet Böken'in sorularýný cevaplandýrarak gündemdeki konulara açýklýk getirdi. Bakan Eker, okul sütünden çiftçi borçlarýnýn ertelenmesine, yumurta fiyatlarýndan kurbanlýklara kadar bir çok konuda açýklamalarda bulundu.
Eyl
01
2012
Rank
Gnderen: admin
Balklk

Av yasaðýnýn sona ermesiyle denize açýlan Karadenizli balýkçýlar yeni sezona baþladý.

Ordulu balýkçýlar, 1 Eylül'de sona eren av yasaðýnýn sonrasýnda gece saat 00.00 gösterirken denize açýlarak ''Vira Bismillah'' dedi.

Au
26
2012
Rank
Gnderen: admin
Tarm
Egede ilk ürün kuru üzümü kilosu 260 TL'den satýldý

Manisa ve Ýzmir'de yýlýn ilk ürün kuru üzüm ve kuru inciri borsaya geldi. Ýzmir Ticaret Odasý'na ilk kuru üzümü Manisa Alaþehir'den Ercan Akça, kuru inciri ise Aydýn Nazilli'den Mutlu Yýlmaz getirdi.

Kilogramýný 100 liradan kuru üzümü Ege Ýhracatçý Birlikleri, kuru inciri ise Ýzmir Ticaret Borsasý (ÝTB) aldý. ÝTB'deki ilk ürün töreni nedeniyle borsanýn önünde lokma dökülürken, üzüm salonunda zeybek gösterisi yapýldý. Törende konuþan ÝTB Baþkaný Iþýnsu Kestelli, kuru üzüm ve kuru incirde yýlda yarým milyar dolarlýk ihracat gerçekleþtiðini, bu iki ürünün Ege ekonomisine büyük katký saðladýðýný açýkladý.

©2011 www.ziza.net | English
MemHT Portal is a free software released under the GNU/GPL License by Miltenovik Manojlo