Türk Ziraat - Zirai Tarım Sitesi
 
Arı ürünleri
bal, arı ürünleri, bal mumu, polen, arı zehri,

« Mantarda bilgisizlik öldürüyor Balıkçılık »

1-BAL
Sağlık ve beslenme düzenimizin şifalı cevheri BAL, arıların ilk akla gelen ürünüdür. Binlerce çiçeğin kucağında toplandığı şekerli özleri,kursağındaki salgılarla karıştırarak bal haline getiren arı onu yine kendi bünyesinden salgılayarak yaptığı petek gözlerine doldurur.Petek gözlerinin esası,balmumum dediğimiz cevherdir.Arı ;kovandaki bal ve polen dediğimiz çiçek tozlarını yiyerek , bu mumu vücudundan terleyerek çıkarır; sonrada karın halkalarındaki küçük mum pulcuklarını ağzına alarak ,bir mühendis gibi petek gözlerini inşa eder.

Çerçeveli modern kovanlardaki bir arı ailesi bir yılda verdiği bal miktarı senelerin ve kovanların ortalaması olarak 20-30 kilodur. Gezginci arıcılık yapanların ortalaması 35-40 kilodan aşağı düşmez.İyi derecede Teknik Arıcılık bilgisine sahip olanlar ise 1 kovandan 50-60 kilo ve hatta bazı müsait geçen yıllarda 80-100 kilo bal alınabilmektedir.
Tahta'Sepet'oyma kütük (Kavran) veya topraktan yapılmış gibi kovanlardan alınan bal ise 5-l5 kilodur.

2-POLEN
Çiçeklerin ortasında bulunan erkek üreme hücrelerine polen denir.Ancak mikroskop altında görülebilen bu hücreler 10 yıl dayanabilecek kadar canlıdırlar ve o bitkinin tüm genetik özelliklerini taşır ve döllenmeyi sağlayarak nesillerinin devamını temin ederler.
Arılar yavru halinde iken beslemek üzere gözlere konulan süt,aslında bal ve çiçek tozu karıştırılarak hazırlanır.İlkbaharda görürsünüz;araka bacaklarındaki sepetçiklerinde toplu iğne başı kadar polen bulunan arılar kovanlara girer.Polen yavruların baş gıdasıdır.Bizim yiyeceklerimizde etin yerini tutar Polen.Ama son yıllarda insanoğlu,arının getirdiği bu Polene de el attı.Çünkü bilhassa bazı bağırsak hastalıklarında ,yaşlıların prostatında ,beslenme bozukluklarında ,polenin şifalı olduğu anlaşıldı.
Zira;polende proteinler karbonhidratlar,mineral maddeler,organik ve serbest amine asitler, nukleid asit, anzim ,vitamin karotenaidler , flavinoidler ve gelişme regülatörleri yüksek oranda vardır.İnsan diyet ve beslenmelerinde de çok kullanırlar,kıymetli bir arı ürünüdür.
Böyle olunca arıcılar ,kovanların giriş deliği önüne ve dip tahtasına elekli tuzaklar koydular.Arı bu tuzaktan geçerken arka bacaklarındaki çiçek tozu yumağı takılarak düşüyor.Böylece bir kovandan 15-20 kilo çiçek tozu almak mümkün olabiliyor.Aslında bir kovanın bir mevsimde getirdiği çiçek tozu 50-60 kiloyu bulur.
Tıbbi besin değeri başka hiçbir madde ile kıyaslayamayacak kadar güçlüdür.Örneğin; saf arı sütünden 7 misli ve baldan da ise tam 60 misli güçlüdür.

3-ARI SÜTÜ
Anasız bırakılan kovanlarda ,ailenin neslinin devamı iç güdüsüyle ,ana beşiğine,genç arıların gırtlak bezlerinin salgısı olarak ,kurtçukların beslenmesi için depo ettiği muhallebi renk ve kıvamındaki bu harika besin de ana memelerinden tahta bir kaşıkla derlenir.Oğul verme hazırlığındaki kovanlarda da çok bulunur.Üretiminde başvurulan metotlar ve arıcının yeteneğine göre bir kovandan 20-400 gram alınabilir.
Arı Sütü dediğimiz yavru gıdası 5-l5 günlük henüz kovan dışı hizmetlerine başlamamış genç işçi arılar tarafından arı yavrularının beslenmesi için salgılanır. Salgı işçi arıların başlarında bulunan sağlı sollu kangal şeklinde,çok sayıda küçük tüplerden meydana gelen gıda bezleri tarafından meydana getirilir.Yoğunlaşmış süt görünüşünde bir sıvıdır.Larvalar ilk üç gün ,ana arılar ise bütün hayatları boyunca bu gıda ile beslenirler.Arı sütü sadece ana arı memelerinden üretilir.

Arı sütü çok karışık yapıya sahiptir.Bol miktarda doku yapı maddesi olan protein ile enerji istihsal kaynağı olan karbonhidratlar ve yağlardan ve bol miktarda vitaminler su ve henüz tespit edilmemiş olan diğer bazı maddelerden meydana gelir.Arı sütünün bileşimi sadece ana arı memelerinden alınanlarda değişmeden sabit kalır.
Arı sütü tıbba ve insan diyetlerinde kullanılan çok kıymetli bir maddedir.İstihsal edilen arı sütü gerek yurdumuzda ve gerekse diğer ülkelerde çok fazla fiyatla satılan ve aranan bir maddedir.

4- BAL MUMU
Arıların diğer çok önemli ürünü ise BALMUMU'DUR. Sanayiinin pek çok kollarında aranan balmumunun en önemli kullanma yeri modern arıcılıkta Suni Petek yapımıdır.Arıcılıkta altın gibi değerlidir.Kovanlardan elde edilen balın %1' i kadar üretim yapılır.Bir Dadan yada Langstrot kovan çerçevesinin iyice temizlenmesinden 100-150 gram elde edilebilir. İlkel kovanlarda balsız peteklerden daha çok elde edilebilir.Bir kilosu yaklaşık 1-2 kilo yayla balı değerindedir. Balmumu kıymetli bir endüstri ham maddesi olarak bütün borsalarda muamele görmektedir.Kozmetik sanayiinde , dişçilikte,ayakkabı yapıştırıcı maddelerinde, maden ve makine sanayiinde ,kağıtçılıkta, çivi çakımı, temizlik maddelerinde ve kalıpçılıkta değerli bir sanayii maddesi olarak kullanılmaktadır.

5-PROPOLİS
Propolis , reçineli ,acıca , keskin kokulu kahverengi ve sarımsı bir maddedir.Arılar ağaçların taze sürgünlerinden toplarlar ve arka bacaklarındaki sepetçiklere polen gibi depo ederek kovanlarına getirirler . Balmumu ile karıştırılan propolis kuruyunca çok sertleşen bir hamur haline gelir İşçi arılar bu hamuru nemden,soğuktan korumak için kovanlarında bir çeşit çimento olarak ta kullanılırlar.Bilhassa sümüklü böcek ,fare ve kanatlılardan yabancı böcek ,kovana arıların faal halde bulundukları. 10 derecenin üstünde girdiği zamanlarda bu davetsiz misafirleri öldürerek , taşımayacakları kadar ağır olanları propolisle sıvarlar .Yani mumyalarlar.Böylece enfeksiyon ve hastalıklara sebep olabilecek olan ceset ,ancak mumyalama maddesi olan propolisin antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle çürümekten korunur. Propolis arılar üzerinde psikolojik tesir göstermekte ve arıların kovan içindeki hareketlerini kontrol etmektedir.

Arılar arılığa yakın yerlerde bulunan taze yumuşak boya ,macun ve hatta asfalt yollardan da aynı maksat için katranlı yapıştırıcı kapatıcı maddeler toplarlar.Şüphesiz asfalt yol ve meskun yerlerden uzak ,orman ve bahçe içlerindeki arıların toplayacağı propolis yalnız ağaçlardan olacağından daha temiz ve maksada daha elverişlidir.Normal ısıda katı olan propolis ,fazla ısıda yumuşak ve yapışkan olur. Propolissin toplama ve taşıma işlemi arı için çok yorucu olduğundan ,boşaltma işlemini başka arılar yapar ve ertesi günü bu arı dinlenerek geçirir. Propoliste mumlar ,reçineler,bal semalar,aroma tik ve etersi yağlar ile polen ve diğer organik maddeler de vardır . Kavak ağacı tomurcuklarından toplanan propolisin en yüksek aktif antibiyotik ihtiva ettiği belirtilmekte ve fungisit özelliğe sahip olduğu ilave edilmektedir.

6-ARI ZEHRİ
Arı zehri de çok şifalı bir üründür.Bazı romatizma hastalıklarda ve bilhassa' Artritis' denilen mafsal romatizmalarına çok iyi gelmektedir.Almanya,Amerika,Kanada'da bazı arı çiftlikleri yalnız arı zehri elde etmek için kurulmuştur.Tansiyon ,nevralji ,astım, ve siyatik gibi bazı hastalıklara da çok iyi geldiği anlaşılan ve yurt dışında tıpta geniş miktarda kullanılan arı zehrinin Türkiye'de maalesef Profesyonelce ne üretimi nede tüketimi vardır.Almanya da Forapin , Avusturya da imini Bulgaristan da Nev opalin , Rusya da Apitriv ve Fransa da Apikon isimli arı zehri romatizma ilacı olarak kullanıldığı belirtiliyor.

7- OĞUL ARISI
Bir arı ailesi 1-2 ve hatta iyi bir bakım ve besleme ile 5-6 kadar oğul verebilir.müsait giden yıllarda çıkan oğullar da tekrar o sene Torun Oğul verebilir.Fenni arıcılıkta kuvvetli kovanlardan istendiği taktirde suni oğullar almakta mümkündür.
Arıcı ihtiyacından fazla olarak elde ettiği oğulları satarak gelir sağlayabilir.Oğul bahsinde belirtileceği gibi işletmelerini yalnız oğul arıcılığı için kurarak yurdun her tarafına oğul arısı satışları da yapılabilecek. Kendisine ve insanlığa büyük hizmette bulunabilir.'Dostuna verecek arın ,komşuna verecek balın olsun' ata sözü ,boşuna söylenmiş değildir.

8-ANA ARI ÜRETİMİ
Yurdumuzda ana arı satışları başlamıştır.Bu konuya eğilen özel ve resmi kuruluşlar yalnız kazanmakla kalmayacaklar,iyi cins analarla yurt arıcılığının kalkınmasına da yardımcı olacaklardır.Damızlık iyi vasıflı Kafkas ve Kuzey Anadolu ırkı ana arılar yaklaşık 1-2 kg. yayla balı değeri ile satılmaktadır.Ana Arı temini ve geniş bilgi almak için Telefon: 0212.466 54 55 arayabilirsiniz.

9- ARILI FENNİ KOVAN SATIŞLARI
Yurdumuzda arılı fenni kovan talepleri her yıl artmaktadır.Standart 5 çerçeveli kovanlarla Trakya,Anadolu,Güney Anadolu'da her yıl biraz daha yükselen fiyatlar ve modernleşen usullerle satılabilmektedir.Hazır ana arı ,oğul alarak fenni kovanlara yerleştirmek suretiyle bu satışlar yapılacağı gibi , yapay bölme oğullar almak suretiyle çiftleşmiş analı kovanlar satışından daha iyi gelir sağlamak mümkündür.

10- ARILARI BİTKİLERİN DÖLLENMESİ İÇİN KİRAYA VERMEK
Amerika ve Avrupa da yapılan denemeler,arıların bitkilerin döllenmesini temin etmek suretiyle ziraat da sağladığı faydanın ,bize verdiği bal ve balmumu mahsulünden 7 misli daha değerli olduğunu göstermiştir.
Arılar nektar ve polen toplamak için çiçekten çiçeğe kondukça ,bacaklarına depo ettikleri ve gövdelerine yapışan çiçek tozlarını diğer çiçeklere aşılamak sureti ile ,gerek ağaçların ,gerek sebzelerin ,gerekse diğer bir çok bitkilerin döllenmesine,dolayısıyla da meyve tutmasına sebep olurlar.Bir arının kursağını bir defa nektar doldurmak için ortalama 1500 çiçeğe konduğu ve bir yüksük dolusu bal yapmak için de arının 600 defa kursağını doldurup boşatması ,yani 90.000 çiçeğe konması gerektiğinin hesaplandığı nazara alınırsa ,arıların bitki döllenmesindeki rolü daha iyi anlaşılmış olur.
Arıların çiçekleri ilhakı bakımından ,diğer yabani yaşayan böceklere nazaran en büyük özellikleri ,bunların daimi surette aynı çiçekleri ziyaret etmelerinden ileri gelmektedir.Çünkü arılar sabahtan hangi çiçekten nektar veya polen toplamaya başlarsa o gün akşama kadar daima surette o çeşit çiçekler üzerinde dolaşırlar. İlim adamlarından Zander'in yapmış olduğu tecrübelere göre,ağaçları ziyaret eden böceklerin %75i bal arıları dır. ,ve elde edilen neticelere göre de balın kıymeti (1) ise,arıların meyve ağaçlarının çiçeklerini döllenmeleri suretiyle meydana getirdikleri fayda (10)dur.
Meyve bahçelerinde arıların ilhakı sağlamak suretiyle temin etmiş oldukları kazancın,bal üretmekten 10 defa daha fazla olması apaçık göstermektedir ki ; meyve bahçelerine arı konulması daima meyvecinin karınadır ve buna meyvecilikte şiddetle ihtiyaç vardır.


Sponsor reklam alanı

_______________________
Buraya reklam verebilirsiniz
Solucan Unu
Arıların Düşmanları
Kümes hayvanları
Arı Ölümleri ve Arı Ölümlerinin Nedenleri
Sığır Irklarımız
Büyükbaşlarda Döl Verimi
Tavuk Bakımı

« önceki sonraki »
Yorumlar
Sponsor reklam
Vitrin Haberler
Sponsor reklam
Expensive Hotels

Expensive Hotels

Some hotels are like heaven on earth with "out of this world" facilities, situated at great locations. Here is what spending more than the majority of the world`s annual income is on a single night in a hotel room looks like. These are the most expensive hotels in the world. Let`s take a quick trip ...

Sponsor reklam
Borcum var mı

Borcum var mı

Sitemizde ilerleyerek çok hızlı bir şekilde borç sorgulama yapma imkanı bulabilirsiniz. Vergi borçları, trafik, park, motorlu taşıtlar, su,elektrik, gaz, internet, telefon, askerlik vb borçlarınızı öğrenebilir, sorgulayabilir ve bu borçlarınızı mümkün derece internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin ...

Sponsor reklam
Kargo Türkiye

Kargo Türkiye

Türkiye geneli ve Türkiye için hizmet veren tüm kargo şubelerinin adres ve telefonlarına ulaşabilirsiniz. Kargo şubeleriyle ilgili telefon ve adresler sizlerinde yardımıyla sürekli güncel tutulmaktadır. Kargo ile gelecekve gönderdiğiniz kargolarınızın gönderi takibi, gönderi sorgulama, kargo takibi, kargo sorgulama, kargom nerede işlemlerini sayfamızda yapabilirsiniz.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Çimlerin doğru beslenmesi, gübrelenmesi
Çimlerin doğru beslenmesi, g...

Çimin çok yıllık olması ve sürekli biçilmesinden dolayı bünyesinde bulunan besin maddeleri sürekli yok olmaktadır. Bu nedenle çimin beslenmesi önemlidir. Uygun gübr...

Tarımda Genel Zararlılar
Tarımda Genel Zararlılar

Tarımda hastalık, zararlı ve yabancı otların, neden olduğu kayıpların önlenmesi için kültürel önlemler, mekanik mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal savaş yö...

Saban
Saban

Tarlayı sürmek için çift hayvanlarına çektirilerek kullanılan demir uçlu aygıt. İlk insanlar sabanı icat ettikten sonra çiftçiliğe başladılar ve göçebelikten ku...

Bitkilerde Mangan eksikliği
Bitkilerde Mangan eksikliği

Bitkilerde Mangan eksikliği genellikle fazlaca organik madde içeren yüksek pH'lı, iyi havalanan, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki alkali ve kireçli topraklarda daha s...


            Cookies     Duyuru Burada görülürsünüz