Türk Ziraat - Zirai Tarım Sitesi
 
Arıların Düşmanları
Arıların Düşmanları, petek güvesi, varrao, arı biti, arı kuşu, eşek arısı, örümcek,

« Arı kovanları Arı Hastalıkları »

PETEK GÜVESİ
Kovanlarımıza musallat olarak büyük tahribat yapan Güve Kurtlarını tanımayan arıcı yoktur.
Akşamları kovan çevresinde uçuşan gümüşi renk kanatlı küçük kelebeklerin, zayıf arı kovanları içine girerek, dip tahtasına, arısız boş petek gözlerine bıraktığı yumurtalardan çıkan kurtçuklar ;peteklerde galeriler açarak ve örümcek gibi ağ örerek onların bozulmasına, rastlandığı yumurta ve kurtçukların ölmesine sebep olurlar.
Arılara güvenin zarar vermemesi için göz önüne alınacak hususlar şunlardır.

Kovanları ve bilhassa kovan dip tahtalarını daima temiz bulundurmak.
Zayıf kovanların uçma deliklerini gerektiğinden fazla açmamak.
Arı ailelerini de daima kuvvetli bulundurmak ve kovanda arıların işgal etmediği boş petekler bulundurmamak.
Kovan dip tahtası ile çerçeve alt çıtası arasındaki açıklığı 2-2.5 cm. den daha az bırakmamak.
Güveli petek ve çerçeve varsa çıkarıp, imkanlar nispetinde temizleyip, kuvvetli kovanlara vermek. Onları temizletmek.
Eski arıcılarımız çam sakızı, tezek, kuru nane dumanı vermek ve sirke püskürtmek suretiyle güveleri imha ettiklerini zannederlerse de doğru değildir. Bu şekilde ancak birkaç yaşlı güve kurdu kovanın dibine düşer. Zaten tahribatını yapmış, işi bitmiş kurdu bir gelberi ile dışarı alırlarsa da kovan bu zararlıdan kurtulmuş olamaz. Şurup lamalar arı ailelerinin kuvvetlenmesini ve zararlı ile savaşını kolaylaştırır. Sıfır derecenin altındaki ısılarda 2-24 saat bırakılan peteklerdeki güve kurtlarının tümü ölür.
Piyasada Güve kelebeği ile mücadele için ilaç bulunmaktadır.

VARROA ZARARLISI
Bal arılarının yumurtadan çıkıp kurtçuk haline gelmesinden sonra, her yaşta kanlarını emmek suretiyle zarar veren bu kenemsi parazit, arıların yavaş, yavaş ölerek kovanın sönmesine sebep olur.
Çıplak gözle bakıldığında siyaha yakın koyu kahve renkte , yaklaşık 1.mm. boy ve 1.5 mm. Genişliğinde balık puluna benzer parlaklıkta 4. çift ayaklıdır. Bir arı üzerinde veya hücredeki yavruda 1-6 adet rastlanabilir. Genellikle arının birinci ve ikinci boğum aralarına tutunmuşlardır. Karın kısmı gibi dışardan daha az görülebilir yerlerde olup çok seyrek olarak göğüsle baş arasında da rastlanır.
Bu zararlı ile savaş için çok ve çeşitli ilaçlar piyasaya çıkarılmıştır. Tarım Bakanlığının ruhsatını taşımayan ilaçları çok ucuza da gelse kullanmamak gerekir. Kovanda bal ve yavrunun en az bulunduğu geç sonbahar ve ilkbaharda kullanılmalı. Arıların bal derlediği devrelerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Ruhsatlı Varroa ilaçları : Perizin - Varroset - Formiset - Rulamit - Varrooxalic İlaçsız Teknik Önlemler
Daha çok erkek arı gözlerinde ürediğinden, erkek arı hücreleri sırlandıktan sonra zaman, zaman kesilip yok edilmelidir.
Kovanlar sürekli güneş alan yerlere, toprak seviyesinden en az 40-50 cm. yüksek yerlere yerleştirilmesidir.
Arılar çiçek tozu veya onun yerine kullanılan proteince zengin (Soya unu, süt tozu vs. ) yemlerle beslenmelidir.
Arılıkta, arıların yuvalarını şaşırmaması için gerekli önlemleri almanın da sirayeti önleme bakımından faydası vardır.

ARI BİTİ
Arı bitleri , varroa gibi kan emici değil, arıların yediği besinlere ortak, sofra arkadaşı gibidir.
Bu da yaklaşık 1. 5 mm. boy 1mm. genişliğinde olup koyu kahve renktedir. Yavru arılarında bulunmaz. Ergin arıların baş ve sırt kısımlarında bulunur. Onların besinine ortak olarak aileyi zayıflatır. Üç çift bacaklıdır. Bilhassa ana arıya musallat olur. Bazen 2-3-5 ve hatta 15-20 adet bir anada görülebilir. Daha ziyade zayıf kovanlarda rastlanan bu bitle şöyle mücadele yapılır.
Ana arıyı bitten temizlemek için , ana avuç içerisine alınır. Sigara dumanı üflenerek bir müddet iki avuç kapalı tutulur. , bitlerin ana arıyı terk ederek avuç içine düştüğü görülür. Daha fazla bekletilmeden ana kovana iade edilir. Bu şekilde ana bitten temizlenebilir. Ucu inceltilmiş bir kibrit çöpü veya diş kürdanının ucu bala batırılır. İki kanadından sol elin baş ve şahadet parmaklarıyla tutulmuş olan ana arının, üzerindeki bitlere çöpün ballı ucu hafifçe dokundurulursa , bala yapışan bit ana üzerinden kolayca alınır.

ARI KUŞLARI
Havanı bulutlu puslu günleri ile yaz sonlarında arılıkların etrafına üşüşen Arı kuşları;Vık , vık ötüşleri ile geldiğini belli eder. Uçuşa çıkan arıların üzerine atılarak yakalar ve yer. Aslında sinek, tırtıl, kelebek, çekirge ve böcek kurtçuklarıyla beslenen bu faydalı kuş, bunları bulmadığı günlerde . Arılara zarar verir. Arılara zarar veren tek kuşta bu değildir. Bundan başka daha 30-40 çeşit kuş arılarımızı yiyebilir. Fakat bunlar sıcak memleketlerde, Afrika'ya göçten evvel oburca ve arıcının gözü önünde arsızca yediklerinden arıcıyı üzer. Bazen kovanların önüne kadar sokulur. Taş, toprak hatta tüfek atmakla bile arılık çevresinden ayrılmazlar. 60 gr. Ağırlığında 25-30 cm. boyundaki bu süslü kuşların eti de pek lezzetli olmamakla beraber yenir.
Arı ailelerini söndürecek kadar zarar vermezler. 5-10 günde kaybolup giderler ise de , arı üremesinin en kısa olduğu son güz de, kışa girecek ailelere verdiği zarar azımsanamaz.
Arı kuşu , hemen her arıcının tanıdığı, sarı, yeşil, kadife gibi parlak tüylü , sığırcık büyüklüğünde , uzunca siyah gagalı ve kırmızı ayaklı çok süslü bir kuştur.
Göçebe kuşlardandır. İlkbaharda, havaların ısınması ile birlikte gelen bu kuşlar, yaylımda olan arıları yakalar ve yerler. Vurulan bir arı kuşunun kursağından 70-80 adet bal arısı kafasını saymak mümkündür. Yarım saatlik bir sürede 22 hücum yaparak her seferinde bir arı kaptığı da tespit edilmiştir.

EŞEK ARILARI
Eşek arıları;Bilhassa Nisan ve Mayıs aylarının yağışsız ve kurak geçtiği senelerde çok görülür. Yaz ayları ve sonbahar boyu zarar yapar. Kışın tümü ölür. Kışı kuytu bir izvede geçiren ana , baharda yumurtlamaya başlar ve çoğalır. İki çeşidi vardır. Kuzey Anadolu ve Trakya da 'Kara-alacalı-sarı' ve Ege , Akdeniz bölgesinde 'Kahverengi -sarı-alacalı' çeşitleri vardır. Havada, kovan kapısı önünde ve hatta kovan içinde arıları yakalayarak öldürür, kanat ve kafalarını kopardıktan sonra yuvalarına taşırlar ve kovan içinde bal yerler. Bal arılarından daha büyük, kuvvetli ince yapılı ve açık sarı renktedirler.
Mücadelesi: En iyi mücadele tarzı yuvalarını bulup imha etmektir. Bütün arıcıların birleşip mücadele etmesi daha faydalıdır. Eşek arıları yuvalarını çatı aralarında , ağaç kovuklarında, duvar oyuklarında ve toprak içerisinde yaparlar.
Kovan önünde bekleyerek cetvel tahtası biçimindeki bir tahta parçası ile uçma tahtasına konan eşek arılarını öldürmek, kovanların yanına asılan arı kapanlarına arsenik, talyum sülfat gibi zehirlerle bulaştırılmış et ve ciğer parçalarından yemler koymak suretiyle eşek arılarını öldürmekle kesin sonuçlu bir mücadele tarzı değildir. En iyisi yuvalarını bulup toptan imha etmektir.

KURU KAFA KELEBEĞİ
Vücut uzunluğu 6 cm. olan Ağustos, Ekim ayları arasında ve daha çok geceleri kovanların etrafında dolaşarak içeri girmek ve bal emmek ister. Kovana saldırdığı sıralarda kuvvetli sesler çıkarması arıları telaşa düşürür. Gayet kuvvetli kanatlarını çırpmak suretiyle yolu üzerindeki arıları kolaylıkla kaçırabildiği için büyük bir mukavemetle karşılaşmadan kovana girer ve pek fazla miktarda bal emmek suretiyle zarar verir. Buna karşı en iyi tedbir , uçma deliği önüne 5 mm. Den geniş olmayan kafesli tel koymaktır. Sırtında ölü insan kafası gibi bir şekil bulunması nedeniyle ölü başı kelebeği de denen bu zararlı, kuvvetli kovanlara girdiğinde arılarca öldürülmekte ve kovanlardan çıkaramadıklarından, dip tahtasında kokuşmaması için propolis ile mumyalamaktadırlar. Arıcılar bilhassa akşamüzeri kovanların çevresinde gürültü ile uçan ve iri uzun bir çekirgeye benzeyen bu kelebeklere rastlamış olmalıdırlar.

FARELER
Kovanları delerek veya küçükleri kovanın uçma deliğinden girerek petekleri kemirmek, arı ve yavrularını yemek suretiyle kışın arıların uyuşuk olduğu zamanda zarar yaparlar.
Bunların zararına meydan vermemek için bilhassa kışın içeri alınan kovanların kapılarını madeni levhalarla daraltmalı ve fare deliklerine zehirli fare yemleri atmalı veya tuzaklarla fareler yakalanmalıdır.
ÖRÜMCEKLER
Kovan yakınlarında ördüğü ağlara takılan arıları yerler. Arılığın temiz tutulması yeterlidir.

KARINCALAR
Çeşitli karıncalar arıların can sıkıcı düşmanıdırlar. Bilhassa kovana teşkilatlı bir surette hücum ettiklerinde fazla zarar getirirler. Genellikle zayıf kovanların bal ve şerbetine ortak olurlar. Seyrekte olsa bazı defa karıncalar yavrulara da zarar verirler. Hatta eski arıların göğüslerini kemirirler ve midelerindeki lal usareyi alırlar. Yine arıları rahatsız etmeleri de bir zarar sayılabilir. Bazı kes zayıf kovanlar karınca taarruzuna uğramış yuvalarını terk ederler.
Karıncaların zararından arıları korumak için yuvalarını bulup geceleri sıcak su yahut petrol vasıtasıyla yok etmek iyi bir mücadele usulüdür. Mücadele zehirli, aldatıcı maddelerle onları yok etmek iyi bir mücadele yok etmek suretiyle de yürütülmektedir. Örneğin kovanın yanına peşinen ağzı ızgaralı, içinde zehir şurubu . bulunan kutucuklar yerleştirmek önerildiği gibi kovanın yüzeyini soğan ile silmek, veyahut sandığın dibine tuz koymakta karıncaları tedirgin eden vasıtalardır. Bu mücadele kovan sandığının ayaklarını su ve petrol dolu kaplar üzerine koymakla da yapılabilir. Bir çoğu arıcılar, görülen yuvalara bir çay bardağı gaz yağı dökerek uzaklaştırılır. Bazen kovan kapağı altındaki örtüler arasına binlerce yumurta bıraktıkları da görülür. Süpürge, boya veya arıcı fırçası ile temizlenir atılır.


Sponsor reklam alanı

_______________________
Buraya reklam verebilirsiniz
Oğullar
Suni Petek
Solucan Unu
Büyükbaşlarda Döl Verimi
Arılarda Anormal Haller
Turistler dağ horozunu görmeye geliyor
Arı ırkları

« önceki sonraki »
Yorumlar
Sponsor reklam
Vitrin Haberler
Sponsor reklam
Expensive Hotels

Expensive Hotels

Some hotels are like heaven on earth with "out of this world" facilities, situated at great locations. Here is what spending more than the majority of the world`s annual income is on a single night in a hotel room looks like. These are the most expensive hotels in the world. Let`s take a quick trip ...

Sponsor reklam
Borcum var mı

Borcum var mı

Sitemizde ilerleyerek çok hızlı bir şekilde borç sorgulama yapma imkanı bulabilirsiniz. Vergi borçları, trafik, park, motorlu taşıtlar, su,elektrik, gaz, internet, telefon, askerlik vb borçlarınızı öğrenebilir, sorgulayabilir ve bu borçlarınızı mümkün derece internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Daha fazlası için sitemizi ziyaret edin ...

Sponsor reklam
Kargo Türkiye

Kargo Türkiye

Türkiye geneli ve Türkiye için hizmet veren tüm kargo şubelerinin adres ve telefonlarına ulaşabilirsiniz. Kargo şubeleriyle ilgili telefon ve adresler sizlerinde yardımıyla sürekli güncel tutulmaktadır. Kargo ile gelecekve gönderdiğiniz kargolarınızın gönderi takibi, gönderi sorgulama, kargo takibi, kargo sorgulama, kargom nerede işlemlerini sayfamızda yapabilirsiniz.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hangi mevsimde hangi balık yenir?
Hangi mevsimde hangi balık ye...

Balıkta şeker, karbohidrat yok denecek kadar azdır. Protein açısından ise son derece zengindir. Bu özellikleri nedeniyle son derece sağlıklı bir yiyecektir. 100 gram ya...

Tarım Takvimi Kasım
Tarım Takvimi Kasım

TARLA ZİRAATI a) Özellikle sıcak bölgelerde geç kalınmış toprak sürümleri yapılır. Geç eriyen gübreler toprağa karıştırılır. b) Hububatta sıcak bölgelerde...

Akvaryum kuracaklara önemli tavsiye
Akvaryum kuracaklara önemli t...

Sıfırdan akvaryum kuracak arkadaşlara verilebilecek 10 önemli tavsiye Asla akvaryumu kurduğunuz gün balıklarınızı satın almayın.En az 5 gün su dinlensin hatta 1 h...

Besin maddelerinin eksiklik ve fazlalık belirtileri
Besin maddelerinin eksiklik ve...

AZOT EKSİKLİĞİ: Azot eksikliği daha çok yaşlı yapraklarda yapraklarda görülür, küçük ve yaprak rengi sarı-yeşil portakal sarısından kırmızıya kadar değişeb...


            Cookies     Duyuru Burada görülürsünüz